Make your own free website on Tripod.com

SMK SUNGAI ABONG MUAR, JOHOR

Falsafah dan Halatuju

Home
DRIVEN EXCELLENT
Falsafah dan Halatuju
Academics
Programs
Activities
Calendar of Events
Directions
Links
Contact Us
New Page Title

  • ~Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan memiliki disiplin kendiri yang kental dan berpegang teguh pada ajaran agama.
  • ~Mewujudkan sistem pengurusan sekolah yang berkualiti bagi memastikan sekolah berada dalam situasi   sekolah yang berkesan (Effective School).
  • ~Mewujudkan budaya kerja cemerlang di kalangan staf Melahirkan pelajar yang berwatak cemerlang menepati konsep sekolah berwatak (Schooling With Character).
  • ~Mewujudkan Program kurikulum yang jelas tentang ilmu, melahirkan kemahiran dan membentuk insan berjiwa patriotik.
  • ~Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.
  • ~Mewujudkan program ko-kurikulum terancang.Membentuk hubungan komuniti yang cemerlang melalui konsep Sekolah Komuniti.
  • ~Mewujudkan persekitaran sekolah yang ceria.
  • ~Mewujudkan budaya sekolah penyayang.

Berilmu Ilmu yang dipelajari di SMKSA akan melahirkan pemimpin 

Berwawasan  dan pewaris generasi yang berwawasan untuk menjadi insan

Bitara yang cemerlang sehingga tiada tolak bandingnya.                        

                       

Piagam

Piagam Sekolah

Demi menjayakan visi SMK.Sungai Abong, kami bertekad menyempurnakan hak-hak

pelanggan seperti berikut :-

Kepada Pelajar:

~ Menyediakan pasukan pendidik yang profesional, menyediakan prasarana  lengkap untuk proses P&P 

   serta sistem pengurusan terbaik berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kepada Ibu Bapa

~ Memberi perkhidmatan yang berkesan dan mesra.Mendidik anak-anak berakhlak mulia dan

   berketerampilan.

Kepada Masyarakat dan Negara

~ Melahirkan bakal pemimpin dan pewaris yang dinamik, proaktif, produktif dan progresif.

Tarikh Penting

* Applications due by May 1 for 2000-2001 school year
* Reply letters mailed by July 1

excellent 2009